Grywalizacja w szkoleniach sposobem na skuteczną edukację pracowników!

Opublikowano 2 Sty 2017 w Szkolenia
Autor: Arek Cybulski

Grywalizacja w szkoleniach

Szkolenia od lat święcą triumfy w świecie biznesu. Budżety przeznaczane na nie planowane są z dużym wyprzedzeniem, a koszty wyszkolenia pracowników są ogromne. Czy jednak działania te przynoszą odpowiednie efekty? Czy aby na pewno zwracają się zainwestowane w szkolenia pieniądze? Czy nie lepiej spróbować bardziej nowoczesnych oraz skutecznych metod, jaką jest chociażby grywalizacja w szkoleniach?

Grywalizacja w szkoleniach nie jest jedynie ciekawostką, sposobem na urozmaicenie procesu szkoleniowego czy chwilowe zainteresowanie pracowników. To jakościowa zmiana na rynku, która pozwala uniknąć pułapek na jakie wprowadzają przedsiębiorców tradycyjne szkolenia.

Koszty vs. Efekty

Po tradycyjne metody szkoleń sięga wciąż większość polskich firm, inwestując zarówno czas jak i pieniądze (według badań firmy Llidero do takich metod przekazywania wiedzy pracownikom przyznaje się 97% badanych jeśli chodzi o szkolenia zewnętrzne i 95% przy szkoleniach wewnętrznych)[1] tymczasem efektywność tradycyjnych szkoleń stoi pod dużym znakiem zapytania. Badania wskazują, że w ciągu zaledwie kilku dni po zdobyciu nowych informacji, uczestnik szkolenia zapomina nawet 80 % nowej wiedzy, jeśli ta nie jest wykorzystywana w praktyce[2]. A zwykle niestety tak się dzieje, bowiem formuła szkoleń nie zapewnia natychmiastowego wdrożenia czy przećwiczenia nowych umiejętności w rzeczywistym, biznesowym środowisku. Dodatkowo czas poświęcony na szkolenie jest nie do odrobienia w realiach zawodowych, co tylko zwiększa ilość obowiązków i wzbudza niechęć do proponowanego przez firmę sposobu zdobywania wiedzy.

Prostym rozwiązaniem powyższych problemów oraz sposobem uzyskania oczekiwanych, pozytywnych efektów jest wspomniana grywalizacja w szkoleniach. Pozwala ona bowiem na to, aby pracownik szkolił się, równocześnie pracując, oraz mając możliwość natychmiastowego przekucia zdobytej wiedzy w praktykę. Dzięki temu nie tylko ją lepiej utrwala, ale również szybciej widać efekty wprowadzanych zmian w codziennej pracy. Dodatkowo, nawet jeśli uczestnik zapomniałby część informacji prezentowanych mu w grywalizacyjnej formule szkoleń, zawsze może do nich wrócić i przypomnieć sobie niezbędną wiedzę.

Potrzeby vs. narzędzia

Grywalizacja w szkoleniach to również sposób na to, aby odpowiedzieć na bieżące potrzeby uczestników szkoleń. Oczywiste jest, że każdy uczy się w swoim tempie, zgodnie ze swoimi możliwościami, najlepiej w odpowiednim dla siebie czasie. Te wszystkie warunki spełnia grywalizacja. Wprowadzając grywalizację w proces szkoleniowy można mieć pewność, że potrzeby uczestników zostaną w pełni spełnione.

Dodatkowo jest to sposób na przeszkolenie dużej grupy pracowników jednocześnie. Tradycyjne szkolenia nie tylko ograniczają zdobywanie wiedzy do konkretnej przestrzeni i czasu ale również do liczby uczestników. W przypadku grywalizacji liczba szkolących się jednocześnie pracowników jest niemalże nieograniczona.

Osiągnięcia vs. nagroda

Frustracja podczas tradycyjnych szkoleń jest tym większa, gdy uczestnicy starają się zaangażować i przekuć zdobytą wiedzę w czyn, ale nie widzą szybko efektów swoich działań, ani nie są w stanie szybko uzyskać nagrody za swoją pracę. Inaczej jest w przypadku wykorzystania grywalizacji w szkoleniach. Tutaj informacja zwrotna następuje natychmiast po wykonaniu danego zadania. Ponadto możliwość wglądu w postępy innych pracowników motywuje do dalszego rozwoju i sprawia, że pracownicy chętniej realizują w praktyce proponowane rozwiązania.

Grywalizacja w szkoleniach pozwala na zmianę metody nauki z push – czyli takiej, do której pracownik jest przymuszany zewnętrznie – na metodę pull, którą charakteryzuje nauka z własnej woli i dla własnej satysfakcji. Taka zmiana była kluczem do sukcesu w realizacji Gamfi dla PZU. Samokształcenie w tym przypadku skutecznie przełożyło się na wzmocnienie kompetencji przywódczych kadry menedżerskiej.

grywalizacja w szkoleniach

Gamfi Academy – rozwiązanie zastosowane w Akademii Menedżera Grupy PZU.

Według wspomnianych badań Lidero grywalizacja jest jedną z tych metod, które przez ostatni rok zdobyły znacznie znaczące zainteresowanie wśród osób decyzyjnych w kwestiach firmowych szkoleń. Z pewnością kolejne lata przyniosą zdecydowany wzrost, ponieważ grywalizacja w szkoleniach to sposób na skuteczne wdrożenia oraz przyjazną formę zdobywania wiedzy przez pracowników. Zwłaszcza tych, którzy od dawna żyją w świecie nowych technologii, a dla których tradycyjne szkolenia stają się stratą tak cennego dziś czasu.

[1] hrpolska.pl dostęp z 28 listopada 2016 r.
[2] uwaterloo.ca dostęp z 28 listopada 2016 r.

Więcei informacji o grywalizacji w szkoleniach znajdziesz na stronie Gamfi.

Przeczytaj o innych zastosowaniach grywalizacji w firmie – artykuł Gamfi w serwisie HR Polska.