Grywalizacja – co to jest?

Opublikowano 9 Kwi 2017 w Nowości
Autor: Arek Cybulski

Choć grywalizacja łączona jest obecnie z wieloma zagadnieniami takimi jak np User Experience czy User Centered Design, to warto wrócić do jej podstawowej definicji, w której ukrytych jest wiele wskazówek dotyczących skutecznego wykorzystania „doświadczenia gier” w biznesie.

Grywalizacja w biznesie

Na początkowym etapie funkcjonowania grywalizacja w biznesie była traktowana jako nowinka i nowy trend w mediach. Szybko jednak firmy takie jak: Nike, Linkedin czy Microsoft zweryfikowały jej skuteczność, predysponując ją do roli jednego z głównych narzędzi rozwoju innowacyjnego i prokonsumenckiego biznesu. Obecnie nie ma już wątpliwości, że grywalizacja znajduje praktyczne zastosowanie w wielu procesach biznesowych.

Możemy do nich zaliczyć m.in.:

Co to jest zatem grywalizacja?

Grywalizacja to proces projektowania*, który poprzez zbudowanie doświadczenia gier** umożliwia długofalową zmianę zachowań*** w kontekście niezwiązanym
z grami****.

* Skuteczne wdrożenie grywalizacji to proces, którego nie należy lekceważyć.
Wiele firm spłaszczyło ten proces do niemal mechanicznego wdrażania do swoich systemów trzech elementów: punktów, odznak oraz rankingów. W rezultacie ich działania nie przyniosły zamierzonych efektów. Stało się tak, ponieważ nie wzięto pod uwagę pełnego kontekstu procesu wdrażania grywalizacji, który zawiera m.in. jasne sformułowanie celów biznesowych, dogłębną analizę grupy docelowej, zaprojektowanie odpowiedniej dynamiki i mechaniki oraz wyboru właściwych elementów, które pozwoliłyby skutecznie realizować założone cele biznesowe.

** Projektanci gier określają stan, w jakim znajduje się gracz, jako „flow”.
Jest to poczucie całkowitego zanurzenia się w świat gry osiągnięty dzięki idealnie dopasowanemu stopniowi trudności oraz świetnie zaprojektowanej informacji zwrotnej (tzw. pętli feedbacku), która stymuluje gracza do odkrywania i przechodzenia przez kolejne etapy rozgrywki. Jeśli chcemy skutecznie wykorzystać grywalizację
w biznesie, powinniśmy dążyć do osiągnięcia stanu „flow” wśród grywalizowanej grupy docelowej.

*** Nasze cele biznesowe są zazwyczaj związane z wytworzeniem i stymulacją określonych zachowań. Może to być wzrost zaangażowania, lojalności czy wyrobienie nawyku systematyczności wśród pracowników, użytkowników lub konsumentów. Pamiętajmy, że precyzyjne określenie celów biznesowych będzie miało kluczowe znaczenie dla skutecznego wdrożenia grywalizacji.

**** Czyli taki, który nie jest związany i rozumiany jako gra. Najczęstszymi przykładami zastosowania są: proces rekrutacji, szkolenia i motywowanie pracowników, marketing
i sprzedaż, edukacja, zdrowie, sport oraz różnego rodzaju akcje społeczne. Pamiętaj, że dzięki grywalizacji czynności, które na pozór wydają się być monotonne jak sporządzanie cotygodniowych raportów, sumienne odpowiadanie na wszystkie e-maile lub przeszkolenie nowego członka zespołu mogą zmienić się w ciekawe i angażujące doświadczenie.

To właśnie dzięki grywalizacji jesteśmy w stanie wykorzystać poziom zaangażowania, emocje oraz motywację znaną z gier do realizowania naszych celów biznesowych. Słowem, możemy zaprojektować takie doświadczenia dla naszych odbiorców, aby spowodować u nich zmianę zachowań, a nawet wytworzyć pożądane nawyki związane z naszą marką, produktem, działaniami marketingowymi lub aktywnością w danej społeczności online.

Przeczytaj więcej w ebooku Osiągnij przewagę w biznesie dzięki grywalizacji pdf.